Wróć do listy

Konkurs fotograficzny ''Wakacje w obiektywie"

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z naszego przedszkola wraz z Rodzicami do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym
                                            „Wakacje w obiektywie" 
 
 
REGULAMIN KONKURSU
1. Cele konkursu:
1) Zachęcanie rodziców do ścisłej współpracy z przedszkolem.
2) Umożliwienie dzieciom i ich rodzicom udziału w konkursach organizowanych przez przedszkole.
3) Zachęcanie dzieci i rodziców do wspólnego spędzania wolnego czasu.
4) Poszerzanie wiedzy dzieci na temat miast, zabytków oraz krajobrazów.
5) Rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci i rodziców.
6)  Uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody.
7) Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej.
8) Uświadomienie dzieciom faktu, że fotografie stanowią wspaniałą formę dokumentowania różnych wydarzeń.
9) Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
 
2. Organizator: Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku.
3.  Koordynatorzy konkursu:
     Nauczycielki:  Maria Jonik-Oman, Róża Makowska
4.    Skład Komisji Konkursowej:
a) Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku – Anna Dubaj
b) nauczyciel: Justyna Godlewska
c) fotograf: Teresa Danuta Szczesna Studio Focus
5. Termin przesyłania zdjęć: do 30 września 2020 r.
6. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1) tematyka: dziecko na wakacjach,  zabytki, krajobrazy, obiekty przyrodnicze, nowoczesne budowle;
2) opatrzenie zdjęcia metryczką zawierającą: imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy, do której uczęszcza;
3) przesłanie zdjęcia w formacie jpg na adres przedszkola: e-mail: pm5@pultusk.pl; w temacie wiadomości prosimy wpisać „Wakacje                   w obiektywie”
4) wyrażenie zgody na publikowanie zdjęć na stronie internetowej przedszkola i poza placówką.
7.  Wyniki konkursu: 15 października 2020 r. na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku.
8. Nagrody: na zwycięzców czekają piękne dyplomy i nagrody.
9. Nagrodzone prace konkursowe: będą publikowane na stronie internetowej przedszkola, w mediach społecznościowych oraz lokalnej prasie.

Zachęcamy do udziału w naszym konkursie fotograficznym !!!