Wróć do listy

"Najpiękniejsza Wielkanocna Pisanka" - konkurs

 
REGULAMIN KONKURSU

Organizator: Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku
Termin konkursu: 14.03.2022 r. do 01.04.2022 r.

Temat konkursu: "Najpiękniejsza Wielkanocna Pisanka"- tematyka konkursu związana jest z Wielkanocnym zwyczajem zdobienia jajek.
Cele konkursu:
➔ Upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi;
➔ Poznawanie różnych technik plastycznych wykorzystywanych do zdobienia pisanek;
➔ Pobudzanie i rozwój inwencji twórczej uczestników;
➔ Wyrabianie poczucia estetyki;
➔ Aktywizacja oraz prezentacja twórczości nauczycieli.

Warunki uczestnictwa:
➔ Konkurs kierowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego z terenu gminy Pułtusk, pracujących w placówkach publicznych i niepublicznych;
➔ Nauczyciel z grupy może zaprezentować jedną pracę plastyczną;
➔ Pracę należy opatrzyć czytelną informacją zawierającą: imię i nazwisko nauczyciela, adres przedszkola, nazwa grupy, liczba i wiek dzieci w grupie, telefon kontaktowy.
➔ Prace nie będą uczestnikom zwracane;
➔ Uczestnicy konkursu zgłaszając swoją pracę akceptują niniejszy regulamin.

Forma i technika:
➔ Praca w formie przestrzennej o kształcie jajka (plastikowe, drewniane, styropianowe i inne) wielkości minimum jaja strusiego, ozdobione dowolną techniką.
Ocena i nagrody:
➔ Komisja powołana przez Organizatorów Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu;
➔ Przy ocenianiu prac Komisja będzie uwzględniać: pomysłowość, jakość i estetykę wykonania,technikę plastyczną oraz kreatywność;
➔ Komisja nagrodzi trzy najlepsze prace upominkiem dla całej grupy przedszkolnej;
➔ Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje do nich odwołanie.

Uwagi końcowe:
➔ Warunki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku- http://www.pultusk5.przedszkoleok.pl/ ➔ Prace zgłoszone do konkursu zostaną wystawione na licytację. Całkowity dochód ze sprzedaży pisanek zostanie przekazany na zbiórkę pieniędzy dla Stasia Pucka chorego na SMA.
➔ Dodatkowych informacji udzielają główne organizatorki konkursu:
Amanda Żbikowska,
Justyna Godlewska,
Anna Niesłuchowska
tel. 510 262 673 lub (23) 692 52 04

Prace należy składać do 01.04.2022 na adres:
Przedszkole Miejskie Nr 5
ul. 17 stycznia 6
06-100 Pułtusk