Wróć do listy

PROGRAMY EDUKACYJNE

Praca dydaktyczno–wychowawcza w roku szkolnym 2021/2022 
  1. Podstawa programowa z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).
  2. Program wychowania przedszkolnego, Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo, wyd. MAC.
  3. Zadanie do realizacji: Aktywizowanie rozwoju mowyi myślenia dziecka oraz nabywanie umiejętności słuchania i rozumienia poprzez różnorodne formy i metody pracy.
  1. Promowanie akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” - poprzez głośne czytanie przez nauczycieli oraz zaproszonych gości.
  2. Prowadzenie obserwacji i diagnozy przedszkolnej z wykorzystaniem „Arkuszy obserwacji dziecka”,  których analiza pozwola określić ewentualne  trudności i potrzeby naszych wychowanków. Wyniki z obserwacji i diagnozy ułatwiają usystematyzowanie pracy dydaktyczno–wychowawczej nauczyciela oraz pozwalają na indywidualizację pracy z dziećmi.