Wróć do listy

PROGRAMY EDUKACYJNE

Praca dydaktyczno–wychowawcza w roku szkolnym 2020/2021 
 1. Podstawa programowa z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)
 2. Programy wychowania przedszkolnego:
  "Planeta dzieci" Prawda, dobro, piękno w świecie wartości - Jolanta Wasilewska, wyd. WSiP
  "Wokół przedszkola" - Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska, wyd. MAC
 3. Programy
 • Akademia Aquafresh -Ogólnopolski Program edukacji zdrowotnej dla przedszkoli
 • Czyste powietrze wokół nas - Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej
 1. Promowanie akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” - poprzez głośne czytanie przez nauczycieli oraz zaproszonych gości.
 2. Prowadzenie obserwacji i diagnozy przedszkolnej z wykorzystaniem „ Arkuszy obserwacji dziecka”,  których analiza pozwola określić ewentualne  trudności i potrzeby naszych wychowanków. Arkusze ułatwią usystematyzowanie pracy dydaktyczno–wychowawczej nauczyciela. Proces ten pozwala na bardziej szczegółowe zaobserwowanie rozwoju każdego dziecka.